040- 20 66 32 info@solutionteam.se

https://www.solutionteam.se/wp-content/uploads/2021/05/RIVLogo-162x54.png
“Vi snackar inte, vi utför!”

Ett riv med klös i! När man vill ha det bästa och säkerställa kompentens med utförande. Då anlitar man Riventreprenad. Vår bästa referens är alla kunder som säger – woow!

https://www.solutionteam.se/wp-content/uploads/2021/05/BYGGLogo-243x84.png
“Vi bygger med kärlek!”

Med kärlek menar vi att vi bygger med omsorg och eftertanke. Vi tar våra projekt på största allvar. En nöjd kund är en återkommande kund. Därav har vi alltid fullt med förfrågningar.

https://www.solutionteam.se/wp-content/uploads/2021/05/MARKLogo-167x58.png
"En grund att lita på"

Om det inte läggs rätt från start så spelar det ingen roll hur fint det kommande projektet är tänkt att bli. Erfarenhet och kunskap bildar vår Markentreprenad.

Varför välja oss?

Är utförande, resultat och tiden viktigt för Er?
Då är Solutionteam Ert enkla val.

Läs mer

"Vi snackar inte, vi utför!"

Riventreprenad Sverige AB är själva grunden i vår koncern. Här har allt utvecklats till vad det är idag. 
Vi utför all slags rivning, sanering, håltagning, slipning, aspets mm. Vi arbetar för många av de största kunderna på marknaden men åtar oss även mindre projekt. Det är en konst att kunna riva som vi gör. 
Att gå in i en byggnad, efter oss, och inte kunna se vad som har blivit rivet. Det är krävs år av erfarenhet! Detta är precis det vi har. 
Självklart jobbar vi miljöinriktat. Vi sorterar allt vi river och restprodukter tas omhand av godkänd avfallshanterare. Vår ambition är att ha alla våra projekt som referensprojekt.
Att göra rätt från start är bästa vinsten för både kunden och företaget. Vår ambition är inte att vara flest, utan att vara bäst!

Läs mer

"Vi bygger med kärlek"

Byggentreprenad Resurs Sverige AB är vårt kvalitetstänkande byggföretag.
Inget jobb är för litet eller för stort. Vi har en serviceavdelning och en entreprenadsida. Servicesidan står för mindre till/ombyggnader, rullande Rotavtal för fastighetsbolag etc.
Entreprenadsidan håller sig till stora ombyggnationer, nybyggnationer o.s.v.
Att göra rätt från start är bästa vinsten för både kunden och företaget. Vår ambition är inte att vara flest, utan att vara bäst!

Läs mer

"En grund att lita på"

Kvalitén genomsyrar hela koncernen och Mark & Stenentreprenad Sverige AB levererar på samma sätt. Markentreprenad började som en komplettering till de andra bolagen.
Men idag gör de helt egna uppdrag. Allt från multilekplatser till stora fastighetsdräneringar. Även stenläggningar, pooler, brandvägar mm.
Att göra rätt från start är bästa vinsten för både kunden och företaget. Vår ambition är inte att vara flest, utan att vara bäst! 

Läs mer

0

Företaget grundades

0

Antal projekt

0

Nöjda kunder

0+

Samarbetspartners

Våra samarbetspartners