//www.solutionteam.se/wp-content/uploads/2021/05/bak43-scaled.jpg

Vår Historia

Hassan Khodr började sin karriär som anställd rivare. Ganska snabbt gjorde han sitt namn på arbetsplatserna som väl eftertraktad. Han förstod tidigt att hans kunskaper och kapacitet var på en annan nivå, än de han möttes av. Han styrde upp teamet för bästa resultat. Även om det inte alltid var populärt av sina arbetskamrater. Att hänga med hans tempo och kvalitetstänk var en utmaning. Hassan insåg att som anställd, med de kunskaper han har, inte var den framtid han önskade. 
Så han startade sin egen rivningsfirma och jobbade dag som natt. Han förbluffade beställarna kring både utförande och den tiden korta tiden det tog. Företaget växte och blev erkänt i kretsar. Men att heta Habi som rivningsfirma var inte så talande kring verksamheten. Efter några år bildades därför Riventreprenad. Företaget blomstrade vidare. Arbetsuppgifterna utökades i takt med bredare kompetens på anställda, som kom in. Det både revs och återställdes. 
När Hassan kallades in för att vara med som ändringsteam på bygget – Emporia köpcenter- , hade han 16st av sina anställda på plats. Då var det en från en annan grupp av snickare som reagerade på loggan killarna bar. – Riventreprenad? – men vi bygger ju? 
Där och då förstod Hassan att ett nytt bolag måste skapas. -Byggentreprenad Resurs Sverige AB.
Sagt och gjort så bildades Byggbolaget. 
Det hade även, redan, parallellt skapats s.k. behovsbolag. M&F – Maskin och Fordon. Ett bolag som ombesörjer alla verktyg, maskiner samt bilar. Även 3T – Tippning och transporttjänst. Nu började en mindre koncern ta vid. För att fylla den totala byggsektorn bildades till sist Mark-Stenentreprenad. Förfrågningar och behovet blev så starkt att det var en ganska enkel ekvation, att det bolaget skulle finnas med. Vid dags datum skulle man kunna säga att allt finns på plats. Men är man en entreprenör, som Hassan, så finns det bara möjligheter. Så vem vet, snart kanske vi har både kakelsättare och elektriker och annat. Den som besöker vår hemsida frekvent lär bli varse.

//www.solutionteam.se/wp-content/uploads/2021/05/SolutionteamLogo-1.png

Vår vision

Moderbolaget – Solutionteam – skapar alla visioner och värderingar. Solutionteam ska vara som en pelare i mitten som grenar ut till alla bolagen.  Vår vision är att växa sakta, för att bibehålla den kvalité vi idag besitter. Solutionteam ska vara – en ansvarsfull helhetslösning – koncernen som är Din enda leverantör med ett komplett utbud och kompetens. Det borgar för Din trygghet.

Långsiktigt:

Med låg personalomsättning och långsiktiga samarbetspartners skapar vi en långsiktig 
hållbar koncern.

Våra medarbetare:

Vi strävar efter att få alla medarbetare att tänka – Laget framför jaget -. Ett sunt förnuft med en vilja att nå framåt i lag.

Värderingar:

Respekt för varandra och ökad kön och mångkultur anser vi skapar en sundare miljö. 
Att hålla vad vi lovar gör att vi kan känna yrkesstolthet. 
Flexibilitet ökar vårt förtroende.

Våra Lediga tjänster

Se våra aktuella tjänster! Lediga tjänster

Kontakta Oss

Lockarps kyrkoväg 32,
238 41 Oxie
040- 944 966
info@solutionteam.se

Våra Övriga bolag


VI ÄR STOLTA SPONSORER TILL

Hintons Golfklubb  PADEL CREW